Skip to main content

تبلیغات و ثبت شماره شما در سایت

اگر راننده هستید و یا یک شرکت باربری و قصد دارید از طریق سامانه کامیون تماس مشتریان را دریافت کنید، میتوانید از طریق این فرم درخواست خود را ثبت کنید. در حال حاضر هزینه نمایش به ازای هر ماه 159,000 تومان می باشد. و اولویت نمایش در بالای لیست شماره ها، با افرادی است که سریع تر درخواست ثبت میکنند.
یا نام باربری (این نام در سایت به کاربران نمایش داده می شود)
شهری که میخواهید شماره شما در آن نمایش داده شود
این شماره در سایت به کاربران نمایش داده می شود
این آدرس در سایت به کاربران نمایش داده می شود
هزینه به ازای یک ماه نمایش در سایت