Skip to main content

باربری شیراز به قم

اگر راننده یا شرکت باربری هستید، کلیک کنید

هزینه باربری شیراز به قم

کرایه حمل بار به قم

کرایه نیسان از شیراز به قم 495 هزارتومان
کرایه خاور از شیراز به قم  439 هزارتومان
کرایه خاور روباز شیراز به قم895هزارتومان
کرایه کامیون ۹۱۱ شیراز به قم 1 میلیون و 665 هزارتومان
کرایه کامیون تک شیراز به قم 1 میلیون و 93 هزارتومان
کرایه کامیون جفت شیراز به قم 2 میلیون و 276 هزارتومان
کرایه تریلی از شیراز به قم 3 میلیون و 655 هزارتومان

مسافت شیراز به قم

برای مسافرت از شیراز به قم شما میتوانید از 3 مسیر استفاده نمایید.

مسافت شیراز تا قم
مسیر 1759 کیلومتر8 ساعت و 39 دقیقه
مسیر 2851 کیلومتر10 ساعت و 8 دقیقه
مسیر 3937 کیلومتر10 ساعت و 8 دقیقه
مسافت شیراز به قم
مسافت شیراز به قم

ارسال بار شیراز به شهرهای استان قم:

 

نقشه شهر های قم
نقشه شهر های قم

 

باربری شیراز به حعفرآباد
باربری شیراز به خلجستان
باربری شیراز به سلفچگان
باربری شیراز به کهک